Projektin tuloksetHanke käynnistettiin aikataulun mukaan, kesäkuussa 2021. Kesälomien ja koronatilanteen takia kuitenkin varsinaisen hanketoiminnan alku siirtyi syksylle.

Kesä-elokuussa luotiin hankkeen viestintämateriaalit ja sovittiin käytännöt. Projektiryhmäläiset tutustuivat toisiinsa. Elo-lokakuussa käytiin tutustumassa eri toimijoihin ympäri Keski-Suomen. Syys-lokakuussa suunnitellaan tulevat aktivointitilaisuudet, jotka toteutetaan todennäköisesti marraskuussa.

Päivittänyt: Rositsa Röntynen, 10.9.2021