Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voisiko vapaaehtoismatkailu matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun kyliin ja yrityksiin Keski-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida ja elävöittää Keski-Suomen maaseutua kehittämällä uutta matkailumuotoa sekä samalla tukea maaseudun kansainvälistymistä.

Hankkeen päätavoitteena on vapaaehtoismatkailun haasteiden, mahdollisuuksien ja toimintaympäristön asenteiden selvittäminen, sekä toimijoiden kiinnostuksen herättäminen ja aktivointi jatkokehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin, joissa tehdään selvitystyötä, järjestetään aktivointitilaisuuksia sekä viestitään eri kanavia hyödyntäen vapaaehtoismatkailun selvitystyön ja potentiaalisten toimijoiden keskusteluja. Lisäksi kootaan kiinnostuneet ja sitoutuneet toimijat workshop-tilaisuuksiin yhteiskehittämään suunnitelmaa vapaaehtoismatkailun pilotoinnista Keski-Suomessa.

  • Työpaketti 1: Informatiiviset aktivointitilaisuudet ja kyläkohtaamiset
  • Työpaketti 2: Workshop-työskentely ja jatkotoimenpiteiden yhteissuunnittelu
  • Työpaketti 3: Käytäntöjen kehittämiseen sovellettava selvitystyö

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hankkeen verkkosivut ja blogi: https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/keski-suomesta-vapaaehtoismatkailun-karkimaakunta-value

Yhteystiedot

Rositsa Röntynen
projektipäällikkö
rositsa.rontynen@jamk.fi
+358504361196

Tanja Rämä
kylälähettiläs
tanja.rama@keskisuomenkylat.fi
+358405420652