• Lyhenne: Ikäruoka2 202010129
  • Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.10.2022
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Muu rahoitus
  • Projektin kotisivut:
Hyvä ja laadukas ravitsemus vaikuttaa ikäihmisten toimintakykyyn, elämänlaatuun ja mahdollistaa kotona asumisen. Hankkeessa hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita kehitetään yhdessä ikäihmisten ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa. Palveluihin kuuluvat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut. Niistä tuotetaan ikääntyneille, heitä ohjaaville sekä palveluita tuottaville kohdennettavaa viestintä- ja neuvontamateriaalia. 

Hankkeen seurauksena kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvät palvelut tukevat terveellistä syömistä, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä, ovat helposti saavutettavissa ja esteettömiä. Hanke toteutetaan kolmella erilaisella alueella Suomessa.

Hanketta hallinnoi XAMK, osatoteuttajina Gery ja JAMK. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020-31.10.2022.

JAMKin yhteyshenkilönä toimii Enni Mertanen, 
+358407177509