• Lyhenne: Ikäruoka 2 202010129
  • Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.10.2022
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Muu rahoitus
  • Projektin kotisivut:

Hyvä ja laadukas ravitsemus vaikuttaa ikäihmisten toimintakykyyn, elämänlaatuun ja mahdollistaa kotona asumisen. Hankkeessa hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita kehitetään yhdessä ikäihmisten ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa. Palveluihin kuuluvat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut. Niistä tuotetaan ikääntyneille, heitä ohjaaville sekä palveluita tuottaville kohdennettavaa viestintä- ja neuvontamateriaalia. 

 

Hanke tuottaa alueen palveluista viestintä- ja neuvontamateriaalia ja tukee palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa. Ikäihmiset saavat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Hankkeessa testattuja monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan. Hanke tuottaa alueellisia yhteistyökäytäntöjä, joilla ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Hanke tuottaa myös käytännön esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista palveluista. Tulokset ovat otettavissa käyttöön koko maassa.

Hankkeen seurauksena kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvät palvelut tukevat terveellistä syömistä, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä, ovat helposti saavutettavissa ja esteettömiä. Hanke toteutetaan kolmella erilaisella alueella Suomessa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020-31.10.2022.

JAMKin yhteyshenkilönä toimii Enni Mertanen, 

+358407177509


----------

Multiform food related services promote the community and the ability to the function of older people.

Finland is rapidly ageing and has begun seeking new ways to support healthy eating of older people living at home. Supporting older people living at home will slow down the increase in social and health care costs in the coming years.

This project aims to develop multiform food related services (unimpeded grocery services, online food order services, shopping companion services) for older people living at their own home and to support healthy eating and social relations.  Older people living in different kind of residential district (urban area, countryside) require services of a different kind.  In this project food services and service models will be developed together with older people, food service producers and community sector operating in the same residential district.