• Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.8.2021
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:

Hankkeen tarkoituksena on tuoda näkyväksi uusia eri kohderyhmille suunnattuja ansaintamalleja matkailukalastuksessa sekä auttaa palveluntuottajia ja sidosryhmiä tunnistamaan matkailukalastuksen liiketoimintapotentiaali.

Hankkeen keskeinen tulokulma on matkailukalastus. Perinteinen kalastusmatkailu on suunnattu aktiivikalastajille ja kalastuksen harrastajille. Matkailukalastus on sen sijaan suunnattu vastaamaan laajemman matkailupalveluita käyttävän kohderyhmän tarpeita. Asiakkuudet otetaan haltuun tarjoamalla 'matalan kynnyksen' kalastuselämyksiä jopa ilman ennakkotietoa ja aiempaa kokemusta kalastuksesta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toteuttama aktivointihanke luo rakenteen matkailukalastukselle ja auttaa eri osapuolia hyödyntämään matkailukalastuksen liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Toimenpiteet auttavat osapuolia jäsentämään liiketoiminnan vaatimukset korkean jalostusasteen, vientinäkökulman huomioivien matkailukalastustuotteiden synnyttämiseksi.

Rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Projektipäällikkö Andy Kivelä, antero.kivela@jamk.fi , puh. 0400-865 195 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, 40100 Jyväskylä