Projektin tulokset

Keväällä ja kesällä 2019 on toteutettu 1. toimenpidekokonaisuutta, jossa tehty osaamistarvekartoituksia ja tutkittu matkailua opettavien oppilaitosten tarjontaa vastuullisen matkailun opetuksen näkökulmasta. Osaamistarpeita matkailualalla työskenteleviltä ja matkailutoimijoilta on kerätty neljässä työpajassa, jotka on toteutettu erilaisten matkailutilaisuuksien yhteydessä, kuten Ähtärissä valtakunnallisessa maaseutumatkailuseminaarissa maaliskuussa, Lapin vastuullisen matkailun verkoston kokouksessa Pyhätunturilla huhtikuussa 2019, Mikkelissä Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen kanssa yhteistilaisuudessa toukokuussa ja Oulussa Vastuullisella matkailutuotteella menestykseen -seminaarissa kesäkuussa.

Osaamiskartoitus on täydennetty matkailualan yrittäjille ja työntekijöille suunnatulla kyselyllä kesäkuussa ja tiedonkeruulla muiden hankkeiden osaamistarve- tuloksista ja tutkimuksista loppukesällä ja alkusyksyllä. Työpajoihin osallistui yhteensä 92 henkilöä ja kysely sai 105 vastausta.

Toimenpidekokonaisuus 1:n yhteenvetona ja seuraavan toimenpidekokonaisuuden käynnistämisenä projektiryhmä kokoontui lokakuun alussa sisäisellä työpajalla ja aloitti kompetenssien määrittelyn ja vastuullisuuden portaiden suunnittelun alustavan aineiston perusteella. Määrittelytyö saatiin päätökseen joulukuussa ja luodut kompetenssit toimivat pohjana seuraavien toimenpidekokonaisuuksien toimenpiteille. Seuraavassa vaiheessa määritellään koulutuksen tasot / vastuullisuuden portaat.

Projektiryhmän sisäisen työpajan aikana lokakuussa 2019 esille nousi koulutuksen digialustan keskeinen rooli, joten kartoitukset aloitettiin välittömästi määrittelemällä digialustan vaatimukset ja benchmarkkaamalla eri olemassa olevia oppimisympäristöjä.

Syksyllä 2019 hankkeelle luotiin tietosuojaseloste. Webropol -kyselyllä ja pienmuotoisella markkinointimateriaalilla alettiin rekrytoida koulutukselle potentiaalisia testaajia ja samalla kartoittaa eri kohderyhmien kiinnostusta koulutusta kohti.

Joulukuussa 2019 toteutettiin hankkeen ensimmäinen itsearviointi ja sen pohjalta tammikuussa vahvistettiin projektityöskentely osaamiskartoituksella, päätöksentekomallilla sekä jatkossa selkeämmällä viestinnällä ja säännöllisemmillä tapaamisilla.

Hanke viestii aktiivisesti mm. verkkosivuillaan, Facebookissa, koulutusorganisaatioiden uutiskirjeissa, eri tilaisuuksissa.

Tiedot päivitetty: 10.2.2020 (Rositsa Röntynen)