jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Projektin tulokset

Keväällä ja kesällä 2019 on toteutettu 1. toimenpidekokonaisuutta, jossa tehty osaamistarvekartoituksia ja tutkittu matkailua opettavien oppilaitosten tarjontaa vastuullisen matkailun opetuksen näkökulmasta. Osaamistarpeita matkailualalla työskenteleviltä ja matkailutoimijoilta on kerätty neljässä työpajassa, jotka on toteutettu erilaisten matkailutilaisuuksien yhteydessä, kuten Ähtärissä valtakunnallisessa maaseutumatkailuseminaarissa maaliskuussa, Lapin vastuullisen matkailun verkoston kokouksessa Pyhätunturilla huhtikuussa 2019, Mikkelissä Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen kanssa yhteistilaisuudessa toukokuussa ja Oulussa Vastuullisella matkailutuotteella menestykseen -seminaarissa kesäkuussa. Osaamiskartoitus on täydennetty matkailualan yrittäjille ja työntekijöille suunnatulla kyselyllä kesäkuussa ja tiedonkeruulla muiden hankkeiden osaamistarve- tuloksista ja tutkimuksista loppukesällä ja alkusyksyllä. Työpajoihin osallistui yhteensä 92 henkilöä ja kysely sai 105 vastausta. Toimenpidekokonaisuus 1:n yhteenvetona ja seuraavan toimenpidekokonaisuuden käynnistämisenä projektiryhmä kokoontui lokakuun alussa sisäisellä työpajalla ja aloitti kompetenssien määrittelyn ja vastuullisuuden portaiden suunnittelun alustavan aineiston perusteella.

Tiedot päivitetty: 16.10.2019 (Rositsa Röntynen)