YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat siirtyä YZ-sukupolven edellyttämälle yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden tasolle. Sen kautta parannetaan koko henkilöstön työhyvinvointia erityisesti sosiaalisen ja psykologisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hankkeessa on mukana 15 pk-yritystä ja toimenpiteissä noin 60 esimiestä osallistuvista yrityksistä.

Hankkeessa

1. Tunnistetaan keskeiset kehittämiskohteet yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden näkökulmasta.

2. Pilotoidaan eri sukupolvien yhteistyötä ja kehittymistä edistäviä toimintamalleja moniäänisyyden ja vuorovaikutuksellisuuden tukemiseksi.

3. Edistetään vertaisoppimista eri organisaatioiden välillä.

4. Rakennetaan positiivista työnantajamielikuvaa (sisäinen ja ulkoinen).

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kesto: 1.10.2018 – 30.6.2021

Lisätietoa www.jamk.fi/yzsukupolvi

Projektipäällikkö, Hilkka Heikkilä, hilkka.heikkila@jamk.fi, 050 430 8407Generation YZ Takes Work Communities to the Next Level

The main aim of the project 'Generation YZ Takes Work Communities to the Next Level' is to produce practical solutions, how SMEs can proceed to the level of communal learning and leadership that the generation YZ requires. The well-being and productivity of the workforce are being improved through communal learning and leadership.

Solutions are being developed in 15 pilot SMEs in Central Finland. In total 60 managers take part in development process.

The project

1.      Recognizes the most important places of improvement from the point of view of communal learning and leadership.

2.      Is a pilot platform for co-operation and development between generations in order to support multivoiced and interactive communities.

3.      Promotes peer learning between different organizations.

4.      Builds positive image of employers (internal and external).

Funding: Centre for Economic Development, Transport and the Environment, Finland's Structural Funds program, European Social Fund, Programme for Sustainable Growth and Jobs 2014-2020

Duration: 1.10.2018-30.6.2021

More information: www.jamk.fi/yzsukupolvi

Project Manager, Hilkka Heikkilä, Hilkka.heikkila@jamk.fi, 050 430 8407