Projektin tulokset

09/2018 Kesä-elokuussa 2018 kysyttiin puhelimitse reilulta 70 keskisuomalaiselta mikro- ja pienyrittäjältä kiinnostusta lähteä tammikuussa 2019 Berliinissä järjestettäville Internationale Grüne Woche (IGW2019) –messuille. Tiedotuksen ja soittokierrosten tuloksena Keski-Suomesta messuille osallistui seitsemän (7) näytteilleasettajaa ja osastollamme oli mukana myös yhteensä viisi (5) yritystä Pirkanmaalta, Hämeestä ja Varsinais-Suomesta. Näille yrityksille haettiin messuille valmistautumiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiviestintään sekä messuosallistumiseen maaseuturahoituksen yritysryhmän kehittämisrahoitusta Keski-Suomen ELYstä. Rahoitus IGW2019 yritysryhmien kehittämishankkeille myönnettiin 10.10.2018.

Aktivointihankkeen toisena toimenpidekokonaisuutena toteutettiin 5 työpajaa kansainvälistymisestä ja verkostoitumisesta, sekä päätöstyöpaja ja opintomatka Meillä on vientiä! Kansainvälistymistä verkostoyhteistyöllä. Hankkeen vientityöpajoihin osallistui yhteensä 46 henkilöä 31:stä organisaatiosta, joista yrittäjiä tai heidän työntekijöitään oli 28 henkilöä. Kouluttajina toimi 13 kansainvälistymisen asiantuntijaa. Lisäksi hanke sai positiivista julkisuutta eri medioissa ja projektihenkilöstö osallistui valtakunnallisiin tilaisuuksiin myös puhujina yritysryhmähankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Koulutusmateriaalit on saatavilla www-sivuilta https://www.aitomaaseutu.fi/tyopajojen-esitysmateriaali-linkkivinkkeja.

Päätöstyöpajassa 26.9.2019 julkaistiin Meillä on vientiä! Kansainvälistymistä verkostoyhteistyöllä -julkaisu, jossa käsitellään IGW2019 -messujen kokonaisuutta ja Suomi osaston toteutumista hankehenkilöstön, yrittäjien, messukoordinaattorien, opiskelijoiden, ym. näkökulmista. Sähköinen julkaisu on ladattavissa osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-535-7

Aktivointihankkeen toimesta yritysryhmissä toimivien yrittäjien avuksi aktivoitiin IGW2019 –messuille mukaan 9 restonomiopiskelijaa ja yksi tradenomiopiskelija. Opiskelijat toimivat messuille osallistuneiden yritysryhmän yrittäjien apuna tuote-esittelyissä ja maistatuksissa. Opiskelijoiden valmennus ja ohjaus toteutettiin osana restonomi- ja projektiopintoja. Yrittäjäpalaute oli erittäin myönteistä. Opiskelijoiden taholta tapahtuma nähtiin verkostoitumismahdollisuutena ja ryhmähenki sekä työskentely tiimin jäsenenä koettiin antoisaksi. Opiskelijat kokivat oppineensa paljon kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta.

Päivitetty 29.11.2019