Projektin tulokset

Hanke herätti toivottua keskustelua Päijänteen alueella ja sen tilaisuuksiin saatiin paikalle hyvin monipuolisesti eri alojen/intressien ihmisiä. Tilaisuuksissa tunnistettiin yhteinen halu kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyöhön. Sen sijaan Unescon biosfäärialuestatuksen hakemisesta alueen toimijoilla ei ole yhteistä näkemystä. Hankkeen seurauksena on syntynyt uusia hankkeita ja hankehakemuksia, joissa jatketaan Päijänne brändiksi –hankkeessa tunnistettujen teemojen kehittämistä.

Hankkeen tuotokset:
• Laadittiin laaja taustaselvitysraportti, johon kartoitettiin olemassa olevilla Unescon biosfäärialueilla tunnistettuja mahdollisuuksia, etuja ja hyviä käytäntöjä sekä mahdollisia riskejä, ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja. Taustaselvitysraportti on luettavissa hankkeen nettisivuilla.
• Järjesttiin kaikille avoin Päijänne –seminaari 3.10.2019. Paikalle saapui yli 90 hlöä.
• Päijänteen alueella toteutettu tutustumismatka 14.-16.5.2018, mukana Unescon edustaja ja keskeisiä toimijoita
• Hankkeessa järjestettiin 9 kpl tilaisuuksia/työpajoja. Osallistujia tilaisuuksissa/ työpajoissa oli yhteensä 173 hlöä.
• Hankkeen aikana tehtiin kysely yleisestä biosfäärinäkemyksestä. Kyselyyn vastanneita yhteensä 336 kpl. Kyselyn tulokset on luettavissa hankkeen nettisivuilla.
• Laadittiin toiminta-aluekuvauksen luonnos, joka julkaistiin hankkeen verkkosivulla.