• Toteutusaika: 1.12.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Muu ala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Sustainable Digi & Game Ecosystem -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen sijoittuva peli- ja digialan toimijoita yhdistävä ja yhteen kokoava ekosysteemi (kiihdyttämö). Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy monialainen toimijaverkosto, jonka keskinäinen yhteistyö rikastuttaa toimijoiden osaamista, luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Hankkeen konkreettinen tavoite on peli- ja digialan ekosysteemin toimintatavan ja toiminnallisten sisältöjen kehittäminen ja rakentaminen yhdessä monialaisen toimijaverkoston kanssa siten, että siitä tulee itsenäisesti ja taloudellisesti kestävästi toimiva yhteisö, joka edistää uuden pelillistämiseen liittyvän liiketoiminnan syntymistä, työllisyyttä sekä uusia tuotteita ja palveluita. Toimenpiteitä ovat ekosysteemin toimintamallin laadinta ja käytäntöön vienti mm. sidosryhmätilaisuuksilla. Hankkeen aikana myös valmistellaan ja testataan erilaisten yksityisen rahoituksen instrumenttien hyödyntämistä. Pelillisyydessä ja digitaalisissa palveluissa toteutetaan uusia toiminta-avauksia, tuotetaan yhteistyötapoja peli- ja digialan sekä muiden alojen yritysten kanssa ja pilotoidaan niitä käytännössä. 

Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy alustoja, yhteistyöverkostoja ja liiketoimintaa sekä rekrytointi- ja yrittäjyyspolkuja digi- ja pelialalle. Ekosysteemi yhdistää monialaisesti osaajia ja yrityksiä projektien, pilottien, opinnäytteiden, harjoitteluiden ja muiden mahdollisten opiskelijatöiden kautta. Ekosysteemi luo myös mahdollisuuksia kestävän yrittäjyyden edellytysten syntymiselle sekä mahdollistaa verkostojen toimijoiden paremman yhteisen oppimisen kehittymisen. Ekosysteemi rakentaa lisäuskottavuutta ja edellytyksiä Keski-Suomen peli- ja digialan toimintaa kohtaan, joka toteutuu opiskelijoiden parempana sijoittumisena koulutuspaikkakunnan yrityksiin, kansainvälisten yritysten ja työntekijöiden sijoittumisena Keski-Suomeen sekä sijoittajien ja jakelijakumppaneiden kasvavavana kiinnostuksena aluetta kohtaan. 

Hankkeen aikana varmistetaan ekosysteemin toiminta ja brändin näkyvyys digitaalisissa alustoissa sekä vahvistetaan edelleen keskisuomalaisten peli- ja digialan toimijoiden ja osaajien esiintuontia niin kotimaassa kuin ulkomailla. Pitkällä aikavälillä Jyväskylästä tulee merkittävin digi- ja pelialan keskittymä pk-seudun rinnalle, jonka pelialan yritykset sekä tuote- ja palvelutarjonta houkuttelevat jatkuvasti uusia kumppaneita ja sijoittajia.

Hankkeen päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö ja osatoteuttajana Peliosuuskunta Expa. Hankeaika on 1.12.2018-31.12.2020. Rahoittajina ovat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), JyväskyläBusiness ja Fingersoft.