• Lyhenne: HABA
  • Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.8.2023
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut: