• Toteutusaika: 1.5.2021 - 31.10.2021
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu kansallinen
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi Alanen-järven kunnostussuunnitelma.
Hankkeessa tehtiin myös rahoitushakemusta jatkohankkeelle (Alasen hoitokalastus),
hakemus tästä on tarkoitus lähettää marraskuussa ELY-keskukselle. Rahoitusta
haetaan vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Rahoitushakemusta ei lähetetty
vielä hankkeen aikana, koska hankkeen suunnittelutyö oli vielä kesken.
29.10.2021