• Toteutusaika: 1.5.2021 - 31.10.2021
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu kansallinen
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Laukaan Vehniällä sijaitsevan Alanen-järven ekologinen tila on huono. Matala ja pieni Alanen-järvi on rehevöitynyt ja täten virkistyskäytön mahdollisuus on heikentynyt. Järveen tulee mm. maatalouden ja lentokentän valumavesiä. EU:n alueella on tavoitteena pintavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä.

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa mainitaan Alanen-järvelle toimenpiteenvaiheeksi suunnittelu ja toteutus. Tämä tukee kunnostussuunnitelman laatimisen tarvetta. Järvelle on tehty vuonna 2004 kunnostussuunnitelma, tämä on kuitenkin jäänyt vanhaksi ja uusi suunnitelma järven tilan parantamiseksi on tarkoitus tehdä tässä hankkeessa. Kunnostussuunnitelman mukaisilla toimilla järven tilaa saataisiin parannettua.

Lisätiedot:
Samuli Lahtela, projektipäällikkö
040 596 2378, samuli.lahtela@jamk.fi