• Lyhenne: BIOEcUz
  • Toteutusaika: 15.1.2021 - 14.1.2024
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeessa kehitetään uusi ja innovatiivinen biotalouden maisteriohjelma Usbekistaniin. Se pohjautuu Usbekistanin tarpeisiin. Maisteriohjelma toteutetaan yhteistyössä usbekistanilaisten yliopistojen ja ministeriön sekä eurooppalaisten biotalousalan korkeakoulujen kanssa. Maisteriohjelma vastaa usbekistanilaisten tarpeisiin, jotka myös selvitetetään hankkeessa. Hanke vahvistaa Usbekistanin kestävää kehitystä ja inklusiivista sosioekonomista kasvua sekä kasvattaa neljän usbekistanilaisen korkeakouluyhteisön koulutuspedagogiiikkaosaamista. 


The BIOEcUz develops new and innovative bioeconomy related master level curricula adressing needs of Usbekistan. Furthermore, the project improves the level of competences and skills in four Uzbekistan’s HEIs to create and deliver content supporting and encouraging country’s sustainable and inclusive socio-economic growth. BIOEcUz enhances involved HEIs internationalisation and innovation capacities as well as shares EU good practices in development and implementation of bioeconomy approach, thus supporting Uzbekistan in its intentions to deploy local bioeconomy sectors.