• Lyhenne: BIOEcUz
  • Toteutusaika: 15.1.2021 - 14.1.2024
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
New Master's Degree Curricula for Sustainable Bioeconomy in Usbekistan (BIOEcUz) projektin tavoitteena on vahvistaa kestävää kehitystä ja inklusiivista sosioekonomista kasvua Usbekistanissa. Se tuottaa uuden ja innovatiivisen biotalouden maisteriohjelman, joka perustuu monialaiseen lähestymistapaan ja vastaa paikallisen biotalouden tarpeisiin. 

Lisäksi projekti vahvistaa usbekistanilaisten korkeakouluyhteisöjen osaamista ja taitoja. Hanke vahvistaa yliopisto-opettajien biotalousosaamista esimerkiksi biopohjaisten tuotteiden arvoketjujen kehittämisestä ja bioenergiasta sekä biotalouden TKI-toiminnasta ja kestävästä logistiikasta. Opettajat myös voivat vahvistaa pedagogista osaamistaan ja hyödyntää entistä paremmin koulutusfasiliiteetteja. Maisteriohjelma hyödyntää kansainvälisesti arvostetettuja tieteellisen tiedon lähteitä. 

Maisteriohjelma perustuu Usbekistanin paikallisiin tarpeisiin ja strategioihin. Se huomioi eri kestävyyden ulottuvuudet, kuten taloudelliset ja ekologiset näkökulmat, unohtamatta sosiaalisia tarpeita.  

Maisteriohjelman tuottaminen vahvistaa usbekistanilaisten osaamista: 

1. Lisää paikallisten korkeakouluyhteisöjen biotalous- ja koulutusosaamista tai taitoja kehittämällä uuden ja innovatiivsen koulutusohjelman. 
2. Kehittää akateemisen koulutuksen laatua ja osuuvuutta työmarkkinoilla

Projektissa on mukana neljä usbekistanilaista yliopistoa (Taskent State Agrian University, Taskent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineering and Bukhara State University, Samarkand Branch of Tashkent State Agrian University) ja maatalousministeriö sekä kolme eurooppalaista yliopistoa Vytautas Magnus University Liettuasta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Latvia University of Life Sciences and Technologies, joka koordinoi Erasmus + rahoitteista hanketta. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yhteyshenkilönä toimii Kirsi Knuuttila (kirsi.Knuuttila@jamk.fi) Biotalousinstituutista. 

Hanketta koordinoi Irina Kulitane (irina.kulitane@konso.lv, Vytautas Magnus University, Liettua). 

Hankkeen viralliset nettisivut ovat osoitteessa: http://bioecuz.tdau.uz/partners 


In English: 

The New Master's Degree Curricula for Sustainable Bioeconomy in Usbekistan (BIOEcUz) project will provide positive contribution to the development of sustainable and inclusive socio-economic growth in Uzbekistan. It will be promoted by development and implementation of new, innovative master level curricula, where knowledge from diverse fields of science is included, and multidisciplinary approach adopted are aimed at enabling graduates of the study programme to respond to the needs of the national economy, as well to support stakeholders, responsible for or dealing in areas, being part of the bioeconomy.

Besides, the project improves involved Usbekistan HEIs (higher education institutes) competences and skills: training for academic staff, where teachers involved will acquire in-depth knowledge in subjects, such as bioproducts and biobased value chains, bioenergy production, bio-based RTD, sustainable logistics and other, as well will be trained to use contemporary teaching methods, to use distance teaching and learning facilities, and to work with internationally recognised scientific data base and other. 

The selected thematic is chosen considering national development needs, where great attention is paid to such economic development strategies, which observe and care for nature, environmental and societal needs.

The selected approach responds two of capacity Building action's objectives:

1. Improve the level of competences and skills in HEIs by developing new and innovative education programmes.
2. Improve the quality of higher education and enhance its relevance for the labour market and society.

The project is the joint action of four HEIs in Usbekistan (Taskent State Agrian University, Taskent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineering and Bukhara State University, Samarkand branch of Tashkent State Agrarian University, Samarkand Branch of Tashkent State Agrian University) supported by Ministry of Agriculture of Republic of Usbekistan and three European universities Vytautas Magnus University (Liettua), JAMK University of Applied Sciences and Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia) that also cordinates the Erasmus+ action funded by European Union.  

The contact person in JAMK is Project Manager Kirsi Knuuttila (kirsi.Knuuttila@jamk.fi) from Institute of Bioeconomy. 

The project coordinator is Irina Kulitane (irina.kulitane@konso.lv) from Vytautas Magnus University. 

The project official website is available: http://bioecuz.tdau.uz/partners

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.