• Toteutusaika: 14.12.2020 - 30.6.2021
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia niin ruoantuotannon tehostamiseen kuin siihen kiinteästi liittyvään ilmastonmuutoksen torjuntaan. Maataloustoimialan teknologinen kehitys on nopeaa, mutta pirstaleista – laitevalmistajat tekevät tutkimus- ja kehitystyötä omista tarpeistaan, mikä on johtanut järjestelmien väliseen puutteelliseen kommunikaatioon. Maatalouden digiloikan aikaansaaminen edellyttää maatalouden digitaalisen ekosysteemin rakentamista, jossa tavoitellaan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. 

 

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa esiselvitys siitä, onko mahdollisesti Tarvaalan Biotalouskampukselle sijoittuvalle Älymaatila –konseptille kysyntää sekä mitä teknologisia ratkaisuja, erityisosaamista ja investointeja älymaatilan rakentaminen edellyttää.  

 

Haastattelujen, benchmarkingin ja työpajojen jälkeen tehdään Älymaatilan kehittämis- ja pilotointiympäristö toimintavaatimusten määrittely; miten kehittämistoimintoja rajataan, mitä tulisi ottaa mukaan, ja mitä jättää pois. Myös toimintaperiaatteiden määrittelystä on saatu alustava käsitys; kuinka toimintaa hallinnoidaan ja organisoidaan, kenellä on pääsy tietoihin (avoin vs. suljettu data). Esiselvityksen myötä on muodostunut käsitys niistä mahdollisista investointitarpeista, mitä kuvatun kaltainen kehittämis- ja pilotointiympäristö tulee tarvitsemaan.


Projektipäällikkö Tapani Sauranen

Johtava tutkija Hannu Haapala

Vanhempi tutkija Gilbert Ludwig 

Asiantuntija Jyrki Kataja

Asiantuntija Juho Pirttiniemi