• Toteutusaika: 1.10.2020 - 31.12.2022
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
  • Projektin kotisivut: