• Lyhenne: LäSä
  • Toteutusaika: 1.11.2020 - 31.12.2021
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut: