• Lyhenne: ConnectedByBiobord
 • Toteutusaika: 1.10.2020 - 30.6.2021
 • Painoala: Biotalous
 • Yksikkö: Teknologia
 • Rahoitusohjelma: Interreg - Baltic Sea Region
 • Projektin kotisivut: http://rdi2club.eu/
ConnectedByBiobord 01.10.2020 - 30.06.2021

ConnectedByBiobord-projekti on jatkohanke lokakuussa päättyneelle RDI2CluB-projektille. Molemmat projektit ovat rahoitettu Interreg Baltic Sea:n rahoituksella ja ovat Itämeren strategian (EUSBSR) lippulaiva hankkeita. RDI2CluB-projektin tavoitteena oli tukea Itämeren alueiden viisasta ja kestävää kasvua tukemalla biotalouden innovointia sekä luomalla kansainvälisesti toimivia innovaatiokeskittymiä. ConnectedByBiobord jatkaa tätä työtä. ConnectedByBiobordissa on mukana 9 partneria ympäri Itämerta: 
 • JAMK (pääpartneri) 
 •  Krinova Incubator and Science Park (SWE) 
 •  Vidzeme Planning Region (LV) 
 •  Inland Norway University of Applied Sciences (NO) 
 •  Institute for Environmental Solutions (LV) 
 •  Tretorget (NO) 
 •  SEI Tallinn (EST) 
 •  Paper Province (SWE) 
 •  PRO Civis (PL)

Projektissa jatkojalostetaan RDI2CluBin päätuotoksia Joint Action Plania sekä Operating Modelia. Joint Action Plan on dokumentti, joka kokoaa yhteen partnerialueiden kehittämistarpeet ja kiinnostuksen kohteet, ja sitäkautta mahdollistaa käytännönläheisen kehitystyön kansainvälisessä kontekstissa. ConnectedByBiobord-projekti jatkaa tätä työtä teemallisten pilottien kautta, joihin on nostettu aiheet Joint Action Planista. Tässä projektissa keskitytään siis kolmen Joint Action Planin syvempään suunnitteluun. Tavoitteena on synnyttää hankeaihioita näiden suunnitelmien pohjalta, kansainvälisen verkoston kanssa. Lisäksi piloteissa pilotoidaan yhteisesti nimettyä innovaatioprosessia sekä erilaisia innovaatiomenetelmiä. Nämä tulokset arvioidaan ja anaylysoidaan yhdessä Biobord Operating Modelia varten. Lopputuloksena syntyy innovaatio-opas, joka liitetään jo olemassa olevaan Operating Modeliin. Myös uusien partnerialueiden vahvuudet ja mahdollisuudet Biobord verkostossa alanysoidaan ja kirjataan uuten Operating Modeliin. 

Kaikkien ConnectedByBiobord toimien tarkoituksena on edistää biotalouden kehitystä itämeren alueella sekä edistää kansainvälistä yhetsityötä ja toisilta oppimista.