• Toteutusaika: 1.9.2020 - 30.11.2021
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeella edistetään kotimaisen villan hyödyntämistä sekä rakennetaan taloudellisesti kannattavaa villan tuotantoketjua yhteiskehittämisen avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää villan tuottajien ja käyttäjien ammatillista osaamista, yhteistyötä, yhteistyömalleja ja villaketjun kannattavuutta.

Yritysryhmähankkeen pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kymmenen yritystä, joiden liiketoimintaan kuuluvat erilaiset lammas- tai alpakkatalouden sekä käsityöalan tuotteet ja palvelut. Tavoitteena on edistää näiden yritysten liiketoimintaa, ansaintamahdollisuuksia ja ammatillista kehittymistä verkostoitumisen ja yhteistoiminnan kautta.

Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeen hallinoijana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti Saarijärven Tarvaalassa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020-30.11.2021.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Marianne Niinikoski, marianne.niinikoski@jamk.fi tai 040 183 7085