• Toteutusaika: 1.4.2020 - 31.12.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu kansallinen
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyvä suunnitelma on ajoitettu valmistuvan loppuvuodesta 2020. Joten vielä ei ole syntynyt tuloksia.
23.04.2020