• Toteutusaika: 1.4.2020 - 31.12.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu kansallinen
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi Särkijärven kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma, joka toimii pohjana mahdollisten kunnostustoimenpiteiden toteutukselle. Näiden avulla järven tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa. 17.12.2020.