• Toteutusaika: 1.2.2020 - 30.4.2021
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeen pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina olivat hankkeeseen osallistuneet kuusi hevosalan yritystä sekä välillisesti hevosavusteisuus alana. Hanke edisti näiden yritysten liiketoimintaa, asiantuntijuutta sekä verkostoitumista.

Hankkeen toimenpiteissä korostettiin yhteiskehittämistä ja toisilta yrittäjiltä tuen saamista. Hankkeen aikana edistettiin yrittäjien asiantuntijuutta koulutusten avulla sekä kehitettiin ja kiteytettiin liiketoimintaa, markkinointia ja hevostalousalan työmenetelmiä. Lisäksi hankkeeseen sisältyi yrityskohtaisia toimenpiteitä kuten nettisivujen ja esitteiden uudistamista sekä tuotevideon tekoa.


Yritysryhmän keskiössä oli yhteinen vuorovaikutuskoulutus, jonka kautta opittiin tiimityöstä, asiakasvuorovaikutuksesta ja eläinavusteisista menetelmistä. Vuorovaikutuskoulutus antoi eväitä asiakastyöhön sekä edisti yrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista.