• Toteutusaika: 1.2.2020 - 30.4.2021
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Tallit tiimiksi -yritysryhmähankkeessa edistetään hevostalouden uusia mahdollisuuksia ja rakennetaan yhteiskehittämisen avulla kannattavampaa liiketoimintaa. Hankkeen tavoitteena on edistää hevosyrittäjien ammatillista osaamista, yhteistyötä ja työhyvinvointia.

Tallit tiimiksi -yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti Saarijärven Tarvaalassa. Hankkeen toteutusaika on 1.3.-31.12.2020. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kuusi keskisuomalaista yritystä, joiden liiketoimintaan
sisältyvät erilaiset hevosalan palvelut. Tavoitteena on edistää näiden yritysten liiketoimintaa, ammatillista kehittymistä ja verkostoitumisesta saatavia hyötyjä.

Lisätietoa:

Kaisa Peuha
projektipäällikkö
Tallit tiimiksi -hanke
JAMK / Biotalousinstituutti
p. 040 573 0272
kaisa.peuha@jamk.fi