• Lyhenne: EntoTek
  • Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.12.2022
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeessa on rakennettu ison pilottikokoluokan hyönteiskasvattamo Saarijärvelle. Kasvattamossa on mahdollista käsitellä erilaisia biomassoja noin tonni (biomassaa) viikossa kapasiteetilla. Hankkeen kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana on keskitytty pääosin olosuhdehallinnan kehittämiseen ja testaamiseen, aikuiskasvatuksen optimointiin ja munantuotannon varmuuden parantamiseen sekä eniten käsityötä vaativien ja/tai raskaiden työvaiheiden helpottamiseen teknologian ja automaation keinoin. Päivitetty 19.11.2021.