• Lyhenne: BioPaavo
  • Toteutusaika: 1.12.2019 - 30.9.2022
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut: www.biopaavo.fi
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Toiminnan suunnittelu, seuranta ja johtaminen on organisoitu. Rekrytoinnit on viety loppuun. Tiimiin kuuluvat projektipäällikön lisäksi projektiasiantuntija (asiantuntija 1), asiantuntija 2 (50%), viestijä (50%) sekä avustava tuntipalkkainen työntekijä, jonka aloittaminen on siirtynyt korona viruksen vuoksi. Hankkeen ohjausryhmä on organisoitunut ja ensimmäinen kokous on pidetty. Samassa yhteydessä pidettiin kiihdyttämön kehittämistyöpaja, jossa olivat mukana ohjausryhmän jäsenet, rahoittajien edustajat ja keskeiset yhteistyötahot.
Kiihdyttämön kiinteistö BioPaavo (Kauppakatu 5, Saarijärvi) on otettu käyttöön ja toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kiinteistön toiminta koostuu kiihdyttämön toimistosta ja toiminnoista sekä JAMK:in ja Biotalousinstituutin showroom-toiminnasta. Samassa kiinteistössä toimii myös Saarijärven kaupungin Yrityspalvelut sekä 7-9 yrityksen työtilat.
Hankkeen viestintäsuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Myös BioPaavon visuaalinen ilme on valmistumassa. Yrityskiihdyttämö on saanut hyvää julkisuutta ja sitä kautta runsaasti eritoimijoilta yhteistyöhön tähtääviä yhteydenottoja. Hankkeessa on alettu rakentaa laajaa yhteistyöverkkoa eri toimijoiden välillä