• Lyhenne: BioPaavo
  • Toteutusaika: 1.12.2019 - 30.9.2022
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut: www.biopaavo.fi
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle -hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla vauhditetaan biotalousalan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua. Hankkeen tavoitteena on synnyttää uudenlainen biotaloussektorin kehittämisalusta. Hanketta kutsutaan lyhemmin nimellä BioPaavo.
Yrityskiihdyttämössä yhdistyy maaseutu ja uusin viestintäteknologia, luonnon resurssit, vahvat T&K–palvelut, uudet yhteistyökumppanuudet ja oppiminen.
Biotalouskiihdyttämö on kansainvälisesti tunnettu ja inspiroiva biotalouden huippuyritysten, tutkimusorganisaatioiden ja innovaattoreiden törmäysalusta ja kohtaamispaikka sekä tarjoaa fyysisen ja digitaalisen alustan, joka mahdollistaa uudentyyppiset ja joustavat liiketoimintamallit yrityksille, jotka haluavat valmistautua ja vastata tuleviin työ- ja elinkeinoelämän muutoksiin sekä tukee T&K -organisaatioiden toimintaa.
Yrityskiihdyttämö edistää uusimman teknologian käyttöä tiedon tuotannossa, jakamisessa, analysoinnissa ja hyödyntämisessä TKI- ja liiketoiminnassa sekä kehittyvien tiedonsiirtoverkkojen monipuolisessa hyödyntämisessä.

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon tavoitteena on rakentaa biotalouden arvoverkko, joka kokoaa yhteen alueen yrityksiä, organisaatioita sekä oppi- ja tutkimuslaitoksia, jotka yhdessä synnyttävät uutta osaamista, innovaatioita ja liiketoimintaa sekä lisäävät koko Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.