• Lyhenne: LaTu
  • Toteutusaika: 1.10.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut: www.aitomaaseutu.fi/latu
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Lammastalouden tuotannontekijät -koulutushankkeen tavoitteena on hankealueen lammastalouden tuotannon sekä lampureiden osaamisen kehittäminen kilpailukykyä edistävästi. Hanke toimii Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueella ja sitä toteuttavat yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään erilaisia koulutuspäiviä, pienryhmiä, opintomatkoja, tilatutustumisia ja webinaareja, jotka sopivat kohderyhmän tarpeisiin toiminnan kehittämisessä ja yritystoiminnan edistämisessä. Hankkeessa tuotetaan myös digitaalisia koulutusmateriaaleja, esimerkiksi opetusvideoita. Hankkeen järjestämät koulutukset antavat omilta aihealueiltaan kokonaisnäkemyksen hyvistä käytännöistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Koulutusmateriaaleiksi kootaan, tuotetaan ja jaetaan uusinta tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa sekä hyviä käytänteitä. Erilaisten koulutuskokonaisuuksien ja -toteutusten avulla edistetään lampureiden yhteistyötä, ratkotaan tuotantoon liittyviä tuotantoteknisiä ongelmia ja opintomatkojen kautta benchmarkataan hyviä käytänteitä niin kotimaasta kuin ulkomailta.

Hankkeen koulutusteemoja ovat lampaiden ruokinta, peltoviljely, talous ja markkinointi, lampaiden hyvinvointi, jalostus sekä muut lammastalouden tuotteet, ympäristöarvot ja lampurin hyvinvointi. Hankkeen aikana on tavoitteena järjestää yhteensä 10 koulutuspäivää, 20 pienryhmätapaamista, yksi opintomatka Ruotsiin ja yksi Suomeen sekä webinaareja.


Hanke toimii ajalla 1.10.2019 - 31.12.2021. Lisätietoja:
Marianne Niinikoski, projektipäällikkö, 040 183 7085, marianne.niinikoski@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti