• Toteutusaika: 1.8.2019 - 31.10.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu kansallinen
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi Roukapuron kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma. Suunnitelma sisältää ehdotukset puron kunnostus- ja vesiensuojelutoimenpiteiksi, sekä toimenpiteiden alustavat kustannusarviot ja rahoitusmahdollisuudet. Suunnitelma toimii pohjana toimenpiteiden rahoituksen hakemiseen ja toteuttamiseen. Suunnitelman toimenpiteillä voitaisiin parantaa Roukapuron vedenlaatua ja ekologista monimuotoisuutta.