• Toteutusaika: 1.8.2019 - 31.10.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu kansallinen
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyvä suunnitelma on ajoitettu valmistuvan loppukesästä/alkusyksystä 2020. Joten vielä ei ole syntynyt tuloksia.
30.12.2019