• Toteutusaika: 13.12.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu EU-rahoitus
  • Projektin kotisivut:

Tämä hanke pyrkii tuomaan teknisiä ratkaisuita tuotantoketjun tehostamiseksi sekä työturvallisuuden ja ergonomian parantamiseksi. Hankkeessa suunnitellaan kalastuksen ja kalanjalostuksen toimintaa tehostavia koneita ja laitteita kustannustehokkaasti.  

Hanke on yrittäjälähtöinen. Kuka tahansa alan yrittäjä voi esitellä hankeideansa hankkeen vetäjälle. Jos idea on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, laatii JAMK:in teknologiayksikkö laitteesta tekniset piirustukset ja kilpailuttaa tarvittavat komponentit. Laitteiden valmistus tapahtuu Jamkin Protopajassa yhdessä laiteidean keksijän kanssa. Yrittäjä testaa laitetta yhdessä JAMK:in asiantuntijoiden kanssa. Testauksen jälkeen kerätään kokemukset ja parannusehdotukset, jonka jälkeen tehdään päätös, lähdetäänkö tuotetta esittelemään mahdollisille laitevalmistajille (avoin menettely). Kunkin tuotteen kohdalla laaditaan kirjalliset sopimukset siitä, kenelle jäävät oikeudet sen kaupalliselle hyödyntämiselle.

Lisätietoja: Hannu Vilkkilä, 0405502391, hannu.vilkkila@jamk.fi