• Lyhenne: Pämä
  • Toteutusaika: 1.3.2019 - 31.12.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeen aikana järjestettiin 26 kpl infotilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 381 eri henkilöä. Hankkeen infoja pystyi alusta asti seuraamaan myös etäyhteyden kautta, joten korona ei tuonut vaikeuksia infojen järjestämiseen vaan päinvastoin osallistujamäärä kasvoi koronan aikana. Infoissa esiteltiin monipuolisesti maaseudun yritystoimintamahdollisuuksia ja yrityscase esimerkkien avulla pystyi tutustumaan huikeisiin maaseutuyritysten menestystarinoihin. Hevosavusteiset hyvinvointipalvelut –infon siivittämänä Keski-Suomeen käynnistyi 6 yrittäjän Tallit tiimiksi –yritysryhmähanke. Infojen aiheista tehtiin 14 kpl informatiivisista tietokorttia. Infotilaisuuksien tallenteet ja tietokortit ovat katsottavissa hankkeen kotisivuilla www.aitomaaseutu.fi/pama.

Hankkeessa tehtiin pohjoisen Keski-Suomen alueella 47 yrityskartoitusta, jotka kohdistuivat pääsääntöisesti aloittaviin ja sivutoimisiin maaseutuyrittäjiin, jotka miettivät miten saisivat kehitettyä yritystoimintaansa niin, että työllistyisivät omassa yrityksessään kokopäiväisesti. Yrittäjien mielestä on ollut hienoa, että olemme tarjonneet kehittämispanosta, joka on auttanut yrittäjää jäsentämään ajatuksiaan ja viemään yrityksen suunnitelmia eteenpäin ja tekemään kehittämistoimenpiteitä käytännössä.

Hankkeessa järjestettiin 6 työpajaa, joihin osallistui yhteensä 72 henkilöä. Työpajojen kautta käynnistyi kaksi yritysryhmähanketta Keski-Suomeen: HYMY -Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä yritysryhmähanke, jossa on 6 yrittäjää ja Villa tuotteiksi yritysryhmähanke, jossa on 10 yrittäjää.

Hankkeen yksi parhaista toimenpiteistä oli 8 liiketoimintatiluskierroskokeilua, joissa yrittäjille etsittiin uusia ajatuksia ja mahdollisuuksia oman tilansa kehittämiseen. Tiluskierroksille osallistuivat kunkin tilan tarpeisiin soveltuvat asiantuntijat ja toisia yrittäjiä, jolloin saatiin monipuolisia näkökulmia ja ideoita. Yrittäjät kokivat saaneensa realistisia vaihtoehtoja perusteluineen tilan kehittämiseen ja maatilayrittäjäkollegat toivat osaltaan tiluskierroksille hyvin realistisen näkökulman tämän päivän viljelijän elämästä.