• Lyhenne: Pämä
  • Toteutusaika: 1.3.2019 - 31.12.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
PÄMÄ -hankkeen tavoitteena on välittää tietoa maaseudun erilaisista liiketoimintamalleista Pohjoiseen Keski-Suomeen, aktivoida yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa sekä luoda uusia yrittäjien verkostoja.

Hankkeessa haastatellaan maaseudun uusista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneita pohjoisen Keski-Suomen yrittäjiä. Haastattelujen yhteydessä kartoitetaan yrittäjien mahdollisuudet ja yrittäjiä kiinnostavat liiketoiminta-aiheet. Yrittäjiltä tulleiden toiveiden mukaan järjestetään infotilaisuuksia maaseudun monipuolisista yritysmahdollisuuksista, joita voi seurata myös verkon kautta. 

Eri liiketoimintamahdollisuuksiin keskittyvissä työpajoissa pilotoidaanTrigenda® -korttien käyttöä yrittäjien ideoiden yhdistämiseen ja yhteistyön virittämiseen. Lisäksi kokeillaan liiketoimintatiluskierroksia, jossa yrittäjille etsitään uusia ajatuksia ja mahdollisuuksia oman tilansa kehittämiseen.

Hankkeen infot ja materiaalit löytyvät www.aitomaaseutu.fi/pama -sivustolta ja Facebook/pamahanke.

Lisätietoa hankkeesta:
projektipäällikkö Hanna Kaihlajärvi, hanna.kaihlajarvi@jamk.fi, 040 563 5431
projektityöntekijä Miisa Tavaststjerna, miisa.tavaststjerna@witas.fi, 040 159 1449