Projektin tulokset

Vesi-IPA järjesti vuonna 2019 seitsemän (7) koulutustapahtumaa Keski-Suomen vesiosuuskunnissa toimiville henkilöille. Tilaisuuksiin osallistui 68 henkilöä 34:stä vesiosuuskunnasta ja kahdesta vesiosuuskunnille palveluja tuottavasta yrityksestä. Osallistumiskertoja oli kaikkiaan yhteensä 98.

Osallistujista naisia oli 15 ja miehiä 53. Osallistujista 35 % oli 65 vuotiaita tai sitä vanhempia.

Kouluttajina toimi kymmenen (10) eri aihealueiden asiantuntijaa.

7.1.2020
Mirja Hurskainen, projektipäällikkö