• Lyhenne: Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen
  • Toteutusaika: 14.9.2018 - 31.3.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
Suomi on nousemassa nopeasti hyönteistuotannon kärkimaaksi ja hyönteistaloudesta odotetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle niin alkutuotantoon kuin jatkojalostukseen ja vientiin. Uuden alan nopea kehitys edellyttää uuden tiedon saamista tekijöiden käyttöön. Tässä hankkeessa haetaan uusinta tietoa mm. hyönteistuotantoon soveltuvista biomassoista, uusista liiketalousmalleista ja hyönteistuotteiden tuotekehityksestä ja saatua tietoa jaetaan alueellisissa tiedonsiirtotilaisuuksissa alasta kiinnostuneiden käyttöön.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä aloittavien ja uutta liiketoimintaa suunnittelevien hyönteisalan yritysten tietoa ja ymmärrystä hyönteisalan erityispiirteistä sekä edistää mahdollisuuksia alueellisten arvoverkkojen ja vahvuuksien hyödyntämiseen.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja saa rahoitusta EU:n maaseuturahastosta.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 149 000 € ja hankeaika 14.9.2018 - 31.3.2020.

Luken hallinnoimassa hankkeessa mukana ovat JAMK, TAMK, Savonia AMK, SeAMK ja OAMK.

Lisätietoja:
Tiina Siimekselä, projektipäällikkö
p. 040 630 3149