• Lyhenne: VinsectS
  • Toteutusaika: 12.1.2018 - 31.8.2019
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
Hyönteistalous on nouseva trendi, joka liittyy proteiiniomavaraisuuteen ja resurssien tehokkaampaan käyttöön. Uusi EU:n elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa uuselintarvikkeiden myynnin koko Euroopassa, mikä muodostaa kysynnän ja tarpeen myös kotimaiselle hyönteistuotannolle. Keski-Euroopassa hyönteisiä sisältäviä tuotteita on ollut saatavilla jo pitkään.
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa hyönteistalouden mahdollisuudet Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan alueella sekä laskea ja selvittää pienyrittäjyyden mahdollisuudet sekä sivuelinkeinot hyönteistaloudessa. Tavoitteena on myös kytkeä hyönteiskasvatuksen demonstraatio opintokokonaisuuksiin, millä mahdollistetaan nuorten yrittäjien osaaminen tulevaisuuden hyönteistaloudessa.
Hankkeessa tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään alueellinen selvitys, jossa kartoitetaan seutukunnan hyönteiskasvatukseen soveltuvat sivuvirrat ja yritykset, jotka voisivat olla mukana rakentamassa hyönteiskasvatusta alueelle. Hankkeessa rakennetaan hyönteiskasvatuksen demonstraatioympäristö, jossa voidaan tutustua hyönteiskasvatuksen ominaisiin piirteisiin ja jota voidaan hyödyntää oppimisympäristönä hyönteiskasvatukseen.
Hankkeen tuloksena muodostuu tiekartta Viitasaari-Saarijärvi -alueen hyönteistalouden kehitykselle. Hanke viestii tehokkaasti tuloksista alueen kiinnostuneille yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville. Tämä lisää tietoisuutta ja mahdollistaa uusien synergiaetujen löytymisen alueella.

Lisätietoja: Tiina Siimekselä, projektipäällikkö, p. 040 630 3149