• Lyhenne: BioKas
  • Toteutusaika: 1.6.2017 - 31.12.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeessa testattiin lukuisia erilaisia materiaaleja ja kasvualustaseoksia metsäteollisuuden sivuvirroista (mm. oksarejekti, kuitusavi, kuorihiekka), myllytuotteiden sivuvirroista (kauran ja tattarin kuori) ja biokaasutuksen sivuvirroista (mädätejäännös). Lisäksi kasvualustakokeissa testattiin mm. ruokohelpeä, hirsirakentamisen purua, puunkuorta hevosenlantaa ja biojätekompostia. Materiaalien ominaisuuksia kasvualustoina testattiin sekä ilman kasvia että eri kasveilla useissa kasvatuskokeissa, joita tehtiin Luken Piikkiön kasvihuoneissa sekä JAMKin Biotalousinstituutissa. Lisäksi kasvualustaa oli käytännön kokeilussa Kankaan kaupunkipuutarhan viljelijöillä. Kasvatuskokeissa löytyi joitakin lupaavia materiaaleja ja kasvualustaseoksia, joista osa toimi erityisen hyvin kasvihuoneolosuhteissa mm. kurkun kasvatuksessa.
Hankkeessa kokeiltiin myös erilaisten käsittelyjen; kompostoinnin, hydrotermisten käsittelyjen sekä happokäsittelyn vaikutusta materiaalien kasvualustaominaisuuksiin. Kompostoinnin havaittiin parantavan testattujen materiaalien kasvualustaominaisuuksia, kun taas hydrotermisillä käsittelyillä ei vastaavaa havaittu.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin kompostoitavaa kasvualustapakkausta/ruukkua vaahtorainaustekniikalla. Ruukun materiaaleina käytettiin samoja, kasvualustakokeissa käytettyjä materiaaleja. Ruukun vedenpitävyyden ja -kestävyyden parantamiseksi kehitettiin useita luonnonmukaisia pinnoitemateriaaleja ja seoksia sekä erilaisia levitystekniikoita. Ruukkujen ja pinnoitemateriaalien toimivuutta testattiin kasvatuskokeilla, joita tehtiin sekä pinnoitetuilla että pinnoittamattomilla ruukuilla.


30.12.2020