• Lyhenne: BioKas
  • Toteutusaika: 1.6.2017 - 31.12.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

BioKas yhdistää biotalouden ja muotoilun

BioKas - Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut-hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, kierrätysmateriaaleista ja teollisuuden sivuvirroista valmistettu biologisesti hajoava kasvualusta kaupunkiviljelyyn. Hankkeessa kehitetään ja testataan kierrätyspohjaisia kasvualustaseoksia sekä kehitetään prototyyppi biohajoavasta ja muotoilultaan esteettisestä kasvualustapakkauksesta kaupunkiviljelyyn. Hankkeen tavoitteena on yhdistää biotalous ja muotoilu uudella innovatiivisella tavalla, joka edistää tulevaisuudessa uusien tuotteiden, palveluiden ja prosessien syntymistä.

Ympäristötietoisuuden ja ekologisten arvojen vahvistumisen myötä kaupunkiviljelystä on tullut kasvava trendi, joka on luonut tarpeen vähähiilisten ja kiertotaloutta edistävien kasvualusta- ja pakkausmateriaalien kehittämiselle. Hankkeen pyrkimyksenä on säästää luonnonvaroja ja vähentää jätteiden määrää lisäämällä keskisuomalaisten yritysten ravinteiden ja materiaalien kierrätystä sekä etsimällä kierrätyspohjaisia vaihtoehtoja turpeen ja muovin käytölle kasvualustan materiaalina. Ravinteiden kierrätys ja teollisuuden sivutuotteiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen tuovat kustannussäästöjä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Kierrätyspohjaisten ja biohajoavien kasvualustojen sekä niiden pakkausmateriaalien kehittäminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto luovat pitkällä aikavälillä uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä edistävät vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittymistä. Uusien innovaatioiden kehittäminen kasvualustamarkkinoille Suomessa luo mahdollisuuksia myös vientimarkkinoille.

BioKas -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama ja se toteutetaan ajalla 1.6.2017 - 31.12.2020 yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) sekä useiden keskisuomalaisten yritysten kanssa.

Lisätietoja:

Tiina Siimekselä, projektipäällikkö, 040-6303149, tiina.siimeksela@jamk.fi

Sanna Finni, tutkija, 0295 3262 81, sanna.finni@luke.fi