• Lyhenne: TuotTo
  • Toteutusaika: 1.1.2017 - 30.6.2019
  • Painoala: Muu ala
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
TuotTo – Tuottavat toimintamallit -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää erityisesti mikro- ja pk-yritysten logistiikkatoimintojen tuottavuutta ja kilpailukykyä digitalisoituvassa ja muuttuvassa työympäristössä yksilön ja työyhteisöjen työhyvinvointia tukevalla tavalla. Tavoitteena on erityisesti selvittää ja tukea organisaatioiden logistiikkatoimintojen digitalisaatiokehitystä (digitalisointi, automatisointi, robotisointi) sekä työn sujuvuuden ja tuottavuuden että yksilön ja työyhteisön työhyvinvoinnin näkökulmista.

Logistiikka- ja erityisesti varastoalalla on tehtyjen selvitysten mukaan käynnissä voimakas työtehtävien ja työvoiman käytön muutosprosessi, joka vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan. Tavoitteena on

- laajentaa yritysten tietoa alan työntekemiseen liittyvistä muutoksista ja nykytilasta (erityisesti henkilöstön osaaminen ja osaamistarpeet, sitoutuminen),
- tuottaa näkemys tulevaisuuden työstä (organisatoriset muutokset, työtehtävien muutokset, digitalisaatio ja muu teknologinen kehitys) sekä
- tukea yritys- ja verkostokohtaisia muutoksessa tarvittavien kehittämissuunnitelmien laadintaa ja niiden toteuttamista, edistäen samalla yhteistä oppimista ja hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämistä.

Tässä hankkeessa yhtenä keskeisenä lähtökohtana on yksilöiden tukeminen muutoksessa: heidän tarpeidensa tunnistaminen (osaaminen, erityisesti digitaidot; työhyvinvointi, erityisesti työn mielekkyys ja merkityksellisyys) sekä heidän osallistumisensa tukeminen niin työnsä, työprosessien kuin koko yrityksenkin kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä työntekijöiden voimavaroja työntekemiseen ja yhteiseen kehittämiseen. TuotTo-hankkeen pääkohderyhmänä on henkilöstö mikro- ja pk-yritysten materiaalinkäsittely- ja varastotoiminnoissa.

Hankkeen hallinnoija on Työtehoseura. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana yhdessä TIEKEn ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Yhteyshenkilö JAMKissa:
Ville Pahlsten
040 143 4483
etunimi.sukunimi@jamk.fi