• Toteutusaika: 3.5.2021 - 2.5.2023
  • Painoala: Automaatio ja robotiikka
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

iADDVA-hankkeessa kehitetään (Keski-Suomalaisten korkeakoulujen ylläpitämä) TKI-ympäristöä, joka auttaa Keski-Suomen valmistavaan teollisuuteen keskittyviä yrityksiä siirtymään kohti Teollisuus 5.0 (Industry 5.0) konseptia ja digitaalista muutosta. Hankkeen tuloksena osallistuvien valmistavan teollisuuden yritysten digitaalisten ratkaisujen osaaminen kasvaa ja alueen yrityksillä on paremmat mahdollisuudet hyödyntää ratkaisuja ja dataa omassa tuotannossaan.
Uusia ratkaisuja ja menetelmiä kehitetään osana hankkeen työpaketteja. Työpakettien tuotoksina syntyy mallinnuksia,
ratkaisuja ja demonstraatioita, jotka auttavat havainnollistamaan ja hahmottamaan Teollisuus 5.0
ekosysteemiskonseptia alueen yrityksille sekä muille osallistuville organisaatioille.
Pidemmän tähtäimen tavoitteena hanke rakentaa vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja TKI-toimintaa yhdessä alueen
teollisuusyritysten sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on päästä mukaan tulevaisuuden
merkittäviin kansainvälisiin hankekonsortioihin.