• Toteutusaika: 3.5.2021 - 2.5.2023
  • Painoala: Automaatio ja robotiikka
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Jyväskylän kaupunki on valinnut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimushakemuksessa työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) yhdeksi strategiseksi painopisteekseen vuosille 2020–2027 uudistuvan teollisuuden ekosysteemin. Tämän ekosysteemin yhtenä toimenpidekokonaisuutena on materiaaliteknologian ja valmistuksen TKI-infrastruktuurin vahvistaminen. Tämä iADDVA-hakemus on ensimmäinen konkreettinen askel materiaaliteknologian ja valmistuksen TKI-ympäristön vahvistamiseksi. Tutkimus- ja tuotekehityskeskus ADDVA yhdessä Jyväskylän yliopiston Nanoscience Centerin kanssa muodostavat ainutlaatuisen osaamiskeskittymän, joka houkuttelee Keski-Suomeen myös kansainvälisiä TKI-yksiköitä ja osaajia. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston kanssa on sovittu laadittavaksi suunnitelma ekosysteemin toimeenpanoksi ja rahoituksen saamiseksi mm. EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF:stä (Recovery and Resilience Facility).


Lisätietoja: Matti Kurki, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö