• Lyhenne: HEIBus
  • Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
  • Painoala: Muu ala
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2
  • Projektin kotisivut: http://www.heibus.eu/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

HEIBus-projekti saavutti kaikki asetetut tavoitteet.
Päätuloksiin pääset tutustumaan HEIBusin nettisivuilla www.heibus.eu