Projektin tuloksetRobotics by JAMK on perustettu palvelemaan yrityksiä ja
organisaatioita, jotka voisivat hyödyntää robotiikkaa toiminnoissaan. Keski-Suomen
alueen robotiikan monialaisen osaamiskeskittymän ja yhteistyöverkoston
tavoitteena on lisätä tietoisuutta robotiikan käytön mahdollisuuksista ja
madaltaa kynnystä robotiikan käyttöönottoon testaus- ja pilotointipalveluiden,
koulutuksen ja TKI-toiminnan avulla. Osaamiskeskittymä perustettiin Robots on
Road -projektissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.Osaamiskeskittymän robotiikkaosaaminen koostuu
teollisuusrobotiikasta, konenäöstä, palvelurobotiikasta, mobiilirobotiikasta,
yhteistyörobotiikasta, ohjelmistorobotiikasta sekä robotiikkaa tukevista
uusista teknologioista kuten AI, XR ja puettava teknologia.Robotiikkaan liittyy myös työyhteisöön, toimialoihin ja
osaamiseen liittyviä ilmiöitä ja vaikutuksia, joita käsitellään ja nostetaan
esille robotiikan osaamiskeskittymässä.Robotics kehittää ja tuottaa monialaisia automaatio- ja
robotiikka-alan asiantuntija-, testaus- ja tuotekehityspalveluita yrityksille
ja organisaatioille sekä tarjoaa yrityksille otolliset olosuhteet
robottiteknologian testaamiseen monipuolisissa laboratorio- ja
simulaatioympäristöissä. Robotiikan laboratorioympäristössä voidaan harjoitella
mm. turvallista työskentelyä yhteistyö- ja mobiilirobottien kanssa. Ympäristöt
investoitiin ja kehitettiin osana Robots on Road -projektia.Robotics by JAMK -konseptia pilotoitiin toteuttamalla
yrityksille 11 robotiikkaan liittyvää testaus- ja pilottitapausta. Piloteista toteutettiin
helposti lähestyttäviä videoita tulosten esittelemiseksi. Tuloksista tiedotettiin
monikanavaisesti tavoittaen yrityksiä ja organisaatioita laaja-alaisesti. Pilotointien
myötä alueen yritysten robotiikan osaamista kasvatettiin, sekä viestittiin alueella
toimivan osaamiskeskittymän toiminnasta.Myös opiskelijat ovat tiiviisti mukana Roboticsin
toiminnassa ja edistävät opintojaan toteuttamalla aitoja yritysten ja muiden
toimijoiden tarpeisiin perustuvia suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviä.Robotics palvelee
tulevaisuudessa toimijoita yhä monialaisemmin ja verkostoituu osaksi alan
kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.