• Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2018
  • Painoala: Automaatio ja robotiikka
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: säätiöt
  • Projektin kotisivut:
Hankkeen tarkoituksena on tukea ja antaa uusia ideoita robotiikan ja ohjelmoinnin opetukseen peruskouluissa ja toisen asteen opetuksessa sekä antaa opetushenkilökunnalle eväitä tekniikan kynnyksen madaltamiseen ja myös tyttöjen innostamiseen tekniikan alalle. Hankkeen pääkohderyhmänä on opiskelijat ja opettajat.

Hankkeessa tullaan hankkimaan pieniä liikuteltavia demonstraatiorobotteja, eikä niitä ei ole tarkoitus käyttää ainoastaan insinööriopiskelijoiden koulutukseen ja palvelutoimintaan, vaan pääasiallisesti hyödyntää eri tahojen perehdyttämiseen ja inspiroimiseen robotiikan alalle.

Hankkeessa toteutetaan muutama erilainen robottiympäristö, joihin kehitetään käytännönläheisiä tehtäviä ja innostavia esimerkkejä. Eri kohderyhmille (opettajat, oppilaat) toteutetaan työpajoja, joissa tutustutaan robotiikan perusteisiin, robottien teknisiin ominaisuuksiin ja ohjelmointiin. Lisäksi järjestetään avoimia tapahtumia tarjoten mahdollisuuksia päästä tutustumaan matalan kynnyksen robotiikkasovelluksiin, jotka soveltuvat myös peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten opetukseen.

Tulevaisuudessa robotit yleistyvät kuluttajien arjessa, työpaikoilla ja julkisissa toiminnoissa, jonka vuoksi ihmisten olisi hyvä olla tietoisia robotiikkaan liittyvistä perusteista, mahdollisuuksista ja turvallisuudesta. Robotiikan alan työpaikkojen määrä on vahvassa kasvussa, jonka uskotaan edelleen tulevaisuudessa kiihtyvän. Tämän hankkeen tuloksena herätetään kiinnostusta ja annetaan perustietoja alan tekniikasta. Madaltamalla kynnystä saadaan useampi nuori valitsemaan oppimispolkunsa robotiikan ja ohjelmoinnin alalta, joissa on potentiaalisia tulevaisuuden työpaikkoja.


Lisätietoja

Juho Riekkinen asiantuntija puh. 040 571 6417 etunimi.sukunimi@jamk.fi