• Lyhenne: Särmä
  • Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2018
  • Painoala: Automaatio ja robotiikka
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Keskeiset tavoitteet saavutettiin. Projektin tuloksina JAMKin, Keski-Suomen alueen yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä on:

1. Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö sisältäen laitteistoja ja osaamista
2. Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristöä hyödyntäviä koulutuspaketteja (JAMK:n kurssimateriaalia)
3. Uutta tietoa ja sen mahdollistamaa osaamista sähkön mikrotuotannon, kysyntäjouston, kuormanhallinnan ja energian varastoinnin ratkaisuista
sekä niiden vaikutuksista sähköverkkoon erilaisissa sovelluskohteissa (pilottien tulokset, seminaareissa levitetty tieto, laiteympäristöihin liittyvä ohjeistus).
4. Aktiivinen aiheen parissa toimiva yritys- ja asiantuntijaverkosto

Laiteympäristöt saatiin valmiiksi ja hankesuunnitelman mukaiset koeajot (pilotit) tehtyä. Verkoston yhteistyö on toiminut hyvin, josta osoituksena mm. sähköautojen latausjärjestelmä –seminaari.