• Toteutusaika: 1.9.2015 - 30.6.2018
  • Painoala: Muu ala
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Tekes
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

- lujempien rakenneterästen syöpyminen merivesiolosuhteissa on hieman suurem-paa kuin S355 lujuusluokan teräksellä, mutta kokonaan tai osittain merivedessä ole-va S355 rakenneteräs syöpyy hieman enemmän kuin lujemmat rakenneteräkset
- eri leikkausmenetelmät vaikuttavat syöpymisnopeuteen vain vähäisesti
- laserhitsatun rakenteen syöpyminen jonkin verran suurempaa kuin MAG-hitsatulla
- korroosio pienentää hitsausliitoksen väsymiskestävyyttä selkeästi, mutta ultralujalla rakenneteräksellä 960MC ja duplex-teräksellä 2205 vaikutus on kohtuullinen
- alhaisen lämpötilan (- 40 oC asti) marginaalinen vaikutus särön kasvunopeutuun normaalissa arktisissa olosuhteissa
- laserjälkikäsittelyn kohtalainen mutta tasalaatuisempi parannusvaikutus väsymis-kestävyyteen