Digitalisaation hyödyntäminen ja tekniikan kehittyminen aiheuttavat elintarviketuotantoon ja -logistiikkaan sekä niiden tekniseen toimintaympäristöön runsaasti muutoksia. Maatalouden digitalisaation ja yleisen teknisen kehityksen myötä elintarviketuotannon ja -jakelun järjestelmät kehittyvät kasvavalla vauhdilla.

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa rakennetaan elintarviketuotannon ja –jakelun digitaalista kokonaisuutta mallintava ympäristö ja testataan se pilottiharjoituksessa. Ympäristön hyödyntäminen mahdollistaa digitaalisen ympäristön tutkimisen ja kehittämisen dynaamisesti muuttuvassa toimintakentässä.

Hankkeessa kehitetään lisäksi alan toimijoiden kyberturvallisuusosaamista, -tietoisuutta ja -yhteistyötä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja hyödyntäen.

Hanke koostuu kehityshankkeesta ja siihen välittömästi liittyvästä ja samanaikaisesti alkavasta
investointihankkeesta.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun IT-Instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC yhdessä Biotalousinstituutin kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Atria Oyj, Cinia Oy, DeLaval Oy, Elisa Oyj, Oy Karl Fazer Ab, Huoltovarmuuskeskus, Kesko Oyj, Netum Oy, Penttilän Maito Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), Tapiolan maitotila, Telia Cygate Oy, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ja Valio Oy.

Hankkeen rahoittavat
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hankkeen toteuttaja sekä edellä mainitut kumppanit.

Lisätietoja projektipäällikkö Elina Suni, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.