• Toteutusaika: 1.8.2020 - 31.1.2021
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Business Finland
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Projektin tuloksena syntyi tuotos Kyberhäiriöiden hallinta – Käsikirja terveydenhuollon toimijoille. Käsikirjan tarkoitus on auttaa suomalaisia terveydenhuollon organisaatioita kehittämään kyberhäiriöiden hallinnan prosessejaan ja toimintaohjeitaan.

Käsikirjan sisältämät prosessit, ohjeet ja tarkistuslistat on esitetty helposti käytäntöön vietävässä muodossa. Tekniset asiasisällöt ja termit on selitetty lukijalle. Käsikirjan kohderyhmänä on kaikki terveydenhuollon toimijat, mutta erityisesti eri kokoisten terveydenhuollon organisaatioiden kyber- ja digiturvallisuudesta päättävät tahot sekä kyber- ja digiturvallisuudesta vastaavat työntekijät.

Terveydenhuollon organisaation joutuessa kyberhyökkäyksen kohteeksi vaikutukset voivat olla hyvin merkittäviä ja laajoja, koskien muun muassa potilasturvallisuutta, organisaation mainetta, taloutta ja toimintakykyä. Käsikirjalla pyritään osaltaan vaikuttamaan näiden turvaamiseen Suomessa.

Päivitetty 26.1.2021