• Toteutusaika: 1.8.2020 - 31.1.2021
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Business Finland
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Projektissa kehitettiin terveydenhuollon ympäristöihin liittyviä kyberpoikkeamienhallinnan prosesseja ja
toimintaohjeita parantamaan ja varmistamaan yhteiskunnan kannalta kriittisen terveydenhuollon jatkuvuutta
myös kyberhyökkäyksien tapahtuessa.

Projekti oli koronakriisin keskellä erittäin ajankohtainen ja uhka-ajattelulle sekä sen mukaiselle
varautumiselle oli ja on edelleen paljon tarvetta. Maailmalla on uutisoitu lukuisista koronakriisiin liittyvistä
kyberhyökkäyksistä terveydenhuollon organisaatioihin.

Projekti liittyi kiinteästi koronakriisin aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen ja ratkaisujen liiketoiminnalliseen
hyödyntämiseen muuttuvassa maailmassa. Projektin tuloksena tuotetut prosessit ja toimintaohjeet (katso projektin tulokset sivu) ovat terveydenhuollon toimijoiden käytettävissä. Niiden avulla varmistetaan terveydenhuollon
toimintakykyä ja toisaalta ne mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymisen ja vakiintumisen kriisin
jälkeisenäkin aikana.

Projektin toteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti / JYVSECTEC kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus. Toteuttajalla on vahvaa ja laaja-alaista kyberturvallisuusyhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa (viranomaiset, sairaalat ja yritykset).
Projektin rahoittajana toimi toteuttajan lisäksi innovaatiorahoituskeskus Business Finland.
Projektin toteutusaika oli 1.8.2020-31.1.2021.

Hankkeen yhteistyökumppanit: Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Huoltovarmuuskeskus.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Elina Suni, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.