• Toteutusaika: 1.8.2020 - 31.1.2021
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Business Finland
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Projektissa kehitetään terveydenhuollon ympäristöihin liittyviä kyberpoikkeamienhallinnan prosesseja ja
toimintaohjeita parantamaan ja varmistamaan yhteiskunnan kannalta kriittisen terveydenhuollon jatkuvuutta
myös kyberhyökkäyksien tapahtuessa.

Projekti on koronakriisin keskellä erittäin ajankohtainen ja uhka-ajattelulle sekä sen mukaiselle
varautumiselle on tällä hetkellä paljon tarvetta. Maailmalla on uutisoitu lukuisista koronakriisiin liittyvistä
kyberhyökkäyksistä terveydenhuollon organisaatioihin.

Projekti liittyy kiinteästi koronakriisin aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen ja ratkaisujen liiketoiminnalliseen
hyödyntämiseen muuttuvassa maailmassa. Projektin tuloksena tuotettavat prosessit ja toimintaohjeet ovat
terveydenhuollon toimijoiden käytössä projektin päätyttyä. Niiden avulla varmistetaan terveydenhuollon
toimintakykyä ja toisaalta ne mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymisen ja vakiintumisen kriisin
jälkeisenäkin aikana.

Projektin toteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti / JYVSECTEC kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus. Toteuttajalla on vahvaa ja laaja-alaista kyberturvallisuusyhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa (viranomaiset, sairaalat ja yritykset).
Projektin rahoittajana toimii toteuttajan lisäksi innovaatiorahoituskeskus Business Finland.
Projektin toteutusaika on 1.8.2020-31.1.2021.

Hankkeen yhteistyökumppanit: Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Huoltovarmuuskeskus.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Elina Suni, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.