jamk.fi
toggle mainmenu toggle search
  • Lyhenne: eÄlytelli
  • Toteutusaika: 8.5.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeelle on asetettu seuraavat tulostavoitteet:
* Kehitetään uusi tekoälyyn pohjautuva teknologioiden oppimis-, soveltamis- ja testausympäristö
'Tekoäly mahdollistaa aivan uudenlaisten tietojärjestelmien rakentamisen ja automaatioon perustuvien ratkaisujen
luomisen. Sen avulla voidaan ymmärtää ilmiöitä ja rakentaa järjestelmiä, jotka kykenevät älykkäisiin toimintoihin.
Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut toimivat tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä
tavalla.'
* Kehitetään aikaisempaan soveltamisympäristöön perustuvia tuotantoympäristöjä älykkääseen mittaukseen ja datan analysointiin yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa.
* Kehitetään ja kokeillaan Digitaalisia kaksosia (Digital Twin) hyödyntäviä ratkaisuja mukana olevien yritysten kanssa.
'Digitaalinen kaksonen (digital twins) mahdollistaa takaisinkytkennän tuotteen käytöstä takaisin suunnittelupöydälle,
jolloin suunnittelussa voidaan hyödyntää käytöstä kerättyä dataa edelleen kehitettäessä tuotetta. Digitaalisella
kaksosella voidaan testata uusia ratkaisuja ennen tuotantoon siirtämistä. Gartner Research on nostanut digitaaliset
kaksoset yhdeksi merkittävimmäksi (4.) trendiksi vuoden 2019 aikana.'
* Pilotoidaan älykkääseen mittaukseen ja datan analysointiin pohjautuva edellä kehitettyjä ratkaisuja oikeassa tuotantoympäristössä yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa.
* Tutkitaan mahdollisuutta kansainvälisen yhteisen jatkoprojektin ja konsortion kokoamiseen.