• Lyhenne: eÄlytelli
  • Toteutusaika: 8.5.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut: https://ealytelli.fi/
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
eÄlytelli- hankkeessa kehitetään osaamista ja tietoa teollisen internetin data-analyysin mahdollisuuksista yrityksille ja muille toimijoille rakentamalla tutkimus- ja testausjärjestelmä tutkimuksen sekä koulutuksen tarpeisiin. Hankkeen toimintaympäristöä kehitetään siten, että sitä voidaan hyödyntää myös koulutusohjelmien tarpeisiin soveltuvana oppimisalustana. Projektin avulla nostetaan tietoisuutta teollisen internetin data-analyysin mahdollisuuksista eri toimijoiden keskuudessa ja samalla kasvatetaan hankkeen toteuttajien osaamista, jolloin mahdollisuudet kouluttaa uusia osaajia paranee. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida valituilta liiketoiminta-alueilta konkreettisia data-analyysiratkaisuja, joilla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja olemassa olevan liiketoiminnan kasvua sekä työpaikkojen lisääntymistä.
Hankkeessa luodaan menettelytapoja ja teknologiaa, jossa tekoälyn avulla kehitetään uusia toimintatapoja ja malleja sekä samalla luodaan turvallinen teollinen Internet. Tämä tuo sekä kansallista hyötyä että kilpailukykyä yrityksille.
Hankkeessa rakennettava testausympäristön tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisille tekoälyyn pohjautuville piloteille, kytkee mukaan käyttäjät uuden ratkaisun kokeilijoina, tukee käyttöönottoympäristössä tarvittavien muutosten toteuttamista, tukee uuden ratkaisun käyttöönoton ja hankinnan valmistelua, esittelee ratkaisun toteutusta potentiaalisille käyttöönottajille ja luo edellytykset ratkaisun levittämiselle.

Lisätietoja:
Jari Hautamäki
jari.hautamaki@jamk.fi
040 5402361