• Lyhenne: eÄlytelli
  • Toteutusaika: 8.5.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut: https://ealytelli.fi/
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
eÄlytelli- hankkeessa kehitetään osaamista ja tietoa teollisen internetin data-analyysin mahdollisuuksista yrityksille ja muille toimijoille rakentamalla tutkimus- ja testausjärjestelmä tutkimuksen sekä koulutuksen tarpeisiin. Hankkeen toimintaympäristöä kehitetään siten, että sitä voidaan hyödyntää myös koulutusohjelmien tarpeisiin soveltuvana oppimisalustana. Projektin avulla nostetaan tietoisuutta teollisen internetin data-analyysin mahdollisuuksista eri toimijoiden keskuudessa ja samalla kasvatetaan hankkeen toteuttajien osaamista, jolloin mahdollisuudet kouluttaa uusia osaajia paranee. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida valituilta liiketoiminta-alueilta konkreettisia data-analyysiratkaisuja, joilla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja olemassa olevan liiketoiminnan kasvua sekä työpaikkojen lisääntymistä.

Lisätietoja:

Jari Hautamäki
jari.hautamaki@jamk.fi
040 5402361