HCCR-hankkeessa rakennetaan terveydenhuollon digitaalinen harjoitusympäristö sekä kehitetään terveydenhuollon toimijoiden kyberturvallisuustoimintaa. Hankkeen perustana on JAMKissa toimiva, Suomen johtava riippumaton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC. Terveydenhuollon järjestelmillä ja prosesseilla laajennettava JYVSECTECin harjoitusympäristö RGCE (Realistic Global Cyber Range) mahdollistaa hyökkäysten ja haittaohjelmien hallitun käytön terveydenhuollon kyberturvallisuusharjoituksissa. 

Terveydenhuoltoon liittyvää tietoa ja tietojärjestelmiä käsiteltäessä ovat tieto- ja kyberturvallisuus tärkeässä asemassa. Jos tietoa vääristetään tai sen käyttö estetään, vaikutukset voivat olla kohtalokkaita. Digitaalista tietoa voidaan kerätä mm. kotona, hoitolaitoksissa ja ambulansseissa olevista lääkintälaitteista sekä järjestelmistä ja sitä voidaan syöttää verkkoon analysoitavaksi terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin. Digitaalisessa turvallisuudessa tekniikan rooli on suuri, mutta ihmisten ja organisaatioiden osaaminen sekä toimintaprosessit ovat ensisijaisen tärkeitä. 

 

Riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa ja suunnitelmallista osaamisen kehittämistä. Osaamisen kehittämisen kannalta keskeisessä roolissa on harjoittelu, jota hankkeessa pilotoidaan.


Hankkeen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun IT-Instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC yhdessä hyvinvointiyksikön kanssa.

 

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat HUS, HVK, KELA, KSSHP, Traficom / Kyberturvallisuuskeskus, PHHYKY, Huld, DigiFinland Oy, TAYS, Telia Finland Oy, ja JAMK.

 

Hankkeen rahoittavat EU:n EAKR rahasto, Keski-Suomen Liitto, Pirkanmaan liitto, edellä mainitut kumppanit.


Lisätietoja: Projektipäällikkö Elina Suni, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.