Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä -hankkeessa keskitytään erityisesti digitalisaation tuomiin vaatimuksiin ja muutoksiin liiketoiminnassa, henkilöstön osaamisessa ja johtamisessa sekä tuetaan tätä kautta työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Hankkeen kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritykset, jotka eivät vielä ole hyödyntäneet tai ovat hyödyntäneet melko vähän digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeen toteutus sisältää mikro- ja pk -yrityksille yhteisiä vuosittaisia tapahtumia sekä yritys- ja teemakohtaisia valmennusprosesseja ja koulutuksia eri puolilla Keski-Suomea. Tutustu tarkemmin tuleviin valmennuksiin täällä!

Hankkeen toimintatapa perustuu parhaista käytännöistä oppimiseen. Oleellisena osana toimintamallia on yhteinen, avoin, osallistava kokeiluihin ja kokemuksiin perustuva joukkoistettu viestintä, jolla jo hankkeen toiminnan aikana tehdään toiminnan tulokset ja onnistumiset läpinäkyväksi ja vapaasti verkoston hyödynnettäväksi. Hankkeen tuloksena syntyy erilaisia kehittämismalleja, koulutustuotteita ja työkaluja, joita voidaan jatkossa tarjota niin Keski-Suomen alueen mikro- ja pk-yrityksille mutta myös julkisille organisaatioille. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot pystyvät hyödyntämään verkostossa jaettuja kokemuksia ja soveltamaan uusia johtamisen toimintatapoja digitalisaatiokehityksen, osaamisen, johtamisen, työhyvinvoinnin ja muutostilanteiden paremman hallinnan kehittämiseksi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mikro- ja pk -yritysten digiosaamista ja sen hyödyntämistä yritystoiminnassa ja johtamisessa. Lisäksi tavoitteena on tukea osaamisen kehittymistä ja edistää työhyvinvointia. Tavoitteena on toisaalta innostaa, tukea ja rakentaa luottamusta sellaisille yrityksille, jotka eivät vielä ole vielä hyödyntäneet juuri ollenkaan digitalisaation mahdollisuuksia ja toisaalta tukea jo digitalisaation aloittaneita yrityksiä tuottavuuden, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätietoja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
Asiantuntija, projektikoordinaattori Gilbert Ludwig, 040 828 3990
Asiantuntija Roope Pietilä, 044 301 4177
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia:
Projektipäällikkö Katja Järvelä, 
katja.jarvela(at)gradia.fi, 040 341 6425